Pirina Yakıtı

Prina Yakıtı

Prina zeytin mahsulünden elde edilen ekonomik, çevre dostu, biokütle bir yakıttır.

 

Prina Nasıl Elde Edilir?

 

Zeytin mahsulü hasat edildikten sonra yağı alınmak üzere kontini sistemli zeytinyağı fabrikalarına getirilir.

Burada zeytinde bulunan %3-%6 arasındaki zeytinyağı sıcak suyun da yardımıyla zeytinden ayrıştırılır. Arta kalan posaya ham prina denir. Ham prina %4-%5 civarında yağ içermektedir.

Ham prinada bulunan yağ, yalnızca kimyasal yöntemler kullanılarak ayrıştırılabilir ve bu nedenle sofralık yağ olarak kullanılmaz.

Ham prina zeytinyağı fabrikalarından toplanarak prina ekstraksiyon fabrikalarına nakil edilir.

%40 - %50 rutubet içeren yaş ham prina kurutularak rutubet oranı %10 değerine düşürülür. Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra prinada kalan yağ hekzan gazı kullanılarak alınır. Böylece prinadaki yağ %1,5 değerine düşer ve bu sayede prinanın kokusu giderilir.

Bu aşamalardan sonra prina yasal olarak kullanılabilir ve çevre dostu bir yakıt haline dönüşebilir.